Catcruiser

Catcruiser

catje_bouw1_1937_7hZoals op recent verkregen foto’s is te zien kwamen er op de werf ook catcruisers waarvan een aantal zelfs door Hartog op zijn werfje zijn gebouwd. Naast een mogelijke overlevende catcruiser, zijn ons tot op heden geen catcruisers meer bekend.

Op teruggevonden foto’s van de nazaten van Pieter Hartog is heel goed te zien hoe Pieter Hartog zijn boten bouwde. In dit geval gaat het om de bouw van een catcruiser uit 1938 in de loods die achter het huis was gebouwd.

Op de bovenste foto is duidelijk te zien dat op het kromgezette vlak alle leggers en de voorsteven al zijn aangebracht. Ook is er al op de plaats van het hoofdspant, wat bij deze catcruisertjes vrij ver naar voren zat, een hulpspant geplaatst. Op het vlak liggen de eiken huiddelen al in twee stapels klaar met daarboven goed zichtbaar de centerlijn tussen de voor en achtersteven.

Tegen de zijwand staan de brede eiken delen die tezamen het kajuitje moeten vormen zoals op de tweede foto. Hierop is de boot al geheel beplankt en gedekt en met het timmeren van de roef is de boot grotendeels af en lijkt klaar te zijn om rondom gladgeschaafd te gaan worden. Steunen worden hierbij in de boot geplaatst zodat deze aan de buitenkant kunnen worden verwijderd en er rondom aan de boot gewerkt kan worden.

catje_bouw2_1937_7hTe zien is dat ook de catcruisers, net als de meeste zeilschepen van Pieter Hartog een klein achterdekje hadden. Uit de foto’s maar ook uit de schaarse aantekeningen die er nog bestaan van Pieter Hartog blijkt dat de schepen volledig afgebouwd, geschilderd en gelakt werden afgeleverd.

Hoe bijzonder toch de bouw van deze catcruiser moet zijn geweest blijkt wel uit de laatste foto van deze reeks. Deze foto moet welhaast een statieportret zijn bij het nu volledig afgebouwde schip.

catboot3Hierop staat Pieter Hartog samen met zijn vrouw Grietje. Allebei in hun goede goed en heel bijzonder, Pieter zonder pet (deze ging normaal namelijk alleen af om te bidden en om te gaan slapen) en zonder zijn eveneens onafscheidelijke pijp. Aardig om te zien is dat veel details op zowel zijn zeilschouwen als op zijn catcruiser terugkomen. Maar ook heeft dit scheepje in tegenstelling tot de meeste zeilschouwen bronzen of messing patrijspoorten en geen houten patrijspoorten.